PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

Bài 2. Các kiến thức về dạng đại số của số phức (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 10.818

Trong bài thầy đưa ra các bài tập về tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước, các bài tập từ dễ đến khó và được hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ tiếp thu và áp dụng kiến thức

Chưa có thông báo nào