PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, VD1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

Bài 3. Các kĩ năng giải quyết dạng hình học của số phức

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 16.753

Trong bài thầy đưa ra các bài toán về dạng hình học của số phức: tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn điều kiện cho trước,các ví dụ được hướng dẫn chi tiết giúp các em hiểu và áp dụng phương pháp vào các bài tập tương tự

Chưa có thông báo nào