PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, VD1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5,6
Bài 3. Các kĩ năng giải quyết dạng hình học của số phức sẽ được mở vào ngày 20/09/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6. SỐ PHỨC

Bài 3. Các kĩ năng giải quyết dạng hình học của số phức

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 12.892

Trong bài thầy đưa ra các bài toán về dạng hình học của số phức: tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn điều kiện cho trước,các ví dụ được hướng dẫn chi tiết giúp các em hiểu và áp dụng phương pháp vào các bài tập tương tự

Chưa có thông báo nào