PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P3) sẽ được mở vào ngày 08/10/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 08. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Bài 6. Nhị thức Niu tơn (P3)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 895

Chưa có thông báo nào