PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • I. Công thức
  • II. Bài tập
    • Bài 1, 2
    • Bài 3, 4
    • Bài 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. MŨ – LOGARIT

Bài 1. Các kĩ năng và phương pháp biến đổi nhanh biểu thức mũ và logarit

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 38.142

Trong bài thầy hệ thống lại cho các em các công thức lũy thừa, công thức logarit thường gặp đồng thời đưa ra các bài tập mẫu và hướng dẫn các em áp dụng các công thức để giải quyết bài toán đó.

Lưu ý: BTTL dùng chung cho hai phần

Chưa có thông báo nào