PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
 • A. Công thức lấy nghiệm
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
 • B. Các phương trình lượng giác cơ bản
  • Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3 - 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản.

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 1.768

Chưa có thông báo nào