PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán cơ bản
  • Bài toán tổng quát
    • Lí thuyết
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (THAM KHẢO)

Bài 4. Làm chủ “Phương trình lượng giác có chứa tham số”.

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.357

Chưa có thông báo nào