PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Xác suất
  • Dạng 1
  • Bài tập
  • Dạng 2
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9. TỔ HỢP- XÁC SUẤT

Bài 3. Xác suất và các phương pháp tính xác suất.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.489

Chưa có thông báo nào