PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về phản ứng thể hiện tính khử và phản ứng thủy phân
    • Lí thuyết và Ví dụ 1
    • Ví dụ: 2 - 5
  • Bài tập về phản ứng lên men rượu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 10.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 46.907

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến cacbohiđrat: phản ứng lên men rượu, phản ứng thủy phân, ...

Chưa có thông báo nào