PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập về phản ứng thể hiện tính khử và phản ứng thủy phân
    • Lí thuyết và Ví dụ 1
    • Ví dụ: 2 - 5
  • Bài tập về phản ứng lên men rượu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 10.1. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbohiđrat (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 45.598

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến cacbohiđrat: phản ứng lên men rượu, phản ứng thủy phân, ...

Chưa có thông báo nào