PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng đẳng và đồng phân
    • Đồng đẳng
    • Đồng phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 11.2. Lý thuyết trọng tâm về Amin (Phần 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 43.421


  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về amin như: khái niệm, danh pháp, cấu tạo, đồng phân,...

Chưa có thông báo nào