PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và cấu trúc chung
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Ví dụ: 1 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14.3. Lý thuyết về Protein và Peptit (Phần 3)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 24.716


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về peptit: tính chất vật lý, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào