PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và cấu trúc chung
  • Tính chất vật lí
  • Tính chất hóa học
  • Ví dụ: 1 - 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14.3. Lý thuyết về Protein và Peptit (Phần 3)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 23.856


  • Ôn tập lại kiến thức về peptit.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về peptit: tính chất vật lý, tính chất hóa học, ...

Chưa có thông báo nào