PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Tác dụng với phi kim
  • Phần a (đoạn từ 12p30: Crom có số oxi hóa phổ biến là +2, +3, +6. Khi cho Crom tác dụng với HCl thì thu được CrCl2)
  • Phần b, c
  • Phần d, e, f
 • Tác dụng H2O
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 1.2. Đại cương về kim loại (Phần 2)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 70.551


 • Hướng dẫn học các tính chất của kim loại, điều chế kim loại và hợp kim.
 • Giải một số ví dụ điển hình về đại cương kim loại.
 • Bài tập tự luyện dùng chung với phần 1.

Chưa có thông báo nào