PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Cở sở lý thuyết
 • Bài toán 1 kim loại + 1 dung dịch muối
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
 • Bài toán hỗn hợp kim loại + dung dịch (hỗn hợp muối)
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 3.1. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối (Phần 1)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 89.875


 • Ôn tập lại kiến thức về kim loại tác dụng với muối.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại tác dụng với muối.
 • Lưu ý: đề bài ở ví dụ 5 là CM(M(MO3)2 (2) = 10.CM(M(MO3)2 (1)

Chưa có thông báo nào