PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán kim loại + Cl2
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 6.3. Phương pháp giải các bài tập kim loại tác dụng với phi kim (Phần 3)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 20.518


 • Ôn tập lại kiến thức về kim loại tác dụng với phi kim.
 • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại tác dụng với phi kim.

Chưa có thông báo nào