PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Yêu cầu
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7
  • VD 8
  • VD 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 9. Phương pháp giải các bài tập điện phân

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 47.129


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học phương pháp làm bài tập liên quan đến điện phân.

Chưa có thông báo nào