PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Nước cứng
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4
  • VD 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 12.2. Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 21.218


Ôn tập lại kiến thức về kim loại kiềm thổ.
Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến kim loại kiềm thổ.

Chưa có thông báo nào