PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng dd kiềm với dung dịch axit/oxit
  • VD 1 - 3
  • VD 4 - 5
  • VD 6
 • Một số dạng bài tập khác
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 13.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 29.178


 • Kiến thức: Tiếp tục ôn tập về kiềm và kiềm thổ.
 • Kỹ năng: Làm một số dạng bài tập liên quan đến kiềm và kiềm thổ.

Chưa có thông báo nào