PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng dd kiềm với dung dịch axit/oxit
  • VD 1 - 3
  • VD 4 - 5
  • VD 6
 • Một số dạng bài tập khác
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 13.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 28.199


 • Kiến thức: Tiếp tục ôn tập về kiềm và kiềm thổ.
 • Kỹ năng: Làm một số dạng bài tập liên quan đến kiềm và kiềm thổ.

Chưa có thông báo nào