PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • III. Các ví dụ
    • Ví dụ: 1-4
    • Ví dụ: 5-11
    • Ví dụ: 12-17
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 14.3. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 19.458

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến lý thuyết nhôm và hợp chất của nhôm.

Chưa có thông báo nào