PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • III. Các ví dụ
    • Ví dụ: 1-4
    • Ví dụ: 5-11
    • Ví dụ: 12-17
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 14.3. Lý thuyết trọng tâm về Nhôm và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 18.916

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến lý thuyết nhôm và hợp chất của nhôm.

Chưa có thông báo nào