PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2 (tiếp)
    • Ví dụ 5, 6
    • Phương pháp làm bài toán cho từ từ H+ vào AlO2-
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 19.908

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập liên quan đến bài toán cho từ từ H+ vào AlO2- và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào