PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2 (tiếp)
    • Ví dụ 5, 6
    • Phương pháp làm bài toán cho từ từ H+ vào AlO2-
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 15.3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về nhôm và hợp chất (Phần 3)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 20.493

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn phương làm bài tập liên quan đến bài toán cho từ từ H+ vào AlO2- và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào