PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Đơn chất
  • Vị trí - cấu tạo - t/c vật lí
  • Tính chất hoá học
  • Trạng thái tự nhiên
 • Hợp chất
 • Các ví dụ
  • VD 1 - 2
  • VD 3
  • VD 4 - 5
  • VD 6 - 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 16. Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất

Độ dài: 98 phút - Số lượt học 43.247

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến sắt và hợp chất, đồng thời cung cấp ví dụ minh họa củng cố lý thuyết được học.

Chưa có thông báo nào