PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7, 8, 9
  • VD 10, 11
  • VD 12, 13
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI

Bài 17.2. Lý thuyết và bài tập đặc trưng về Crom và hợp chất (Phần 2) (THAM KHẢO)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 18.411


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến crom và hợp chất, đồng thời cung cấp ví dụ minh họa củng cố lý thuyết được học.

Chưa có thông báo nào