PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Phân loại
  • Sự thủy phân của muối
  • Ví dụ 1- 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. SỰ ĐIỆN LI

Bài 3. Muối và các tính chất của muối

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 6.313


  • Ôn tập lại kiến thức về muối.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến muối và các tính chất của muối, đặc biệt là sự thuỷ phân, tính tan, nhiệt phân của muối.

Chưa có thông báo nào