PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phân bón hóa học
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-13
    • Ví dụ 14-23
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 3. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 3)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 6.968


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến phân bón hóa học.

Chưa có thông báo nào