PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phân bón hóa học
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-13
    • Ví dụ 14-23
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 3. Ôn tập lý thuyết chương nito photpho (Phần 3)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 7.238


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến phân bón hóa học.

Chưa có thông báo nào