PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1. Silic
  • 2. Hợp chất của silic
  • 3. Các ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. NITO - PHOTPHO-CACBON-SILIC

Bài 5. Ôn tập lý thuyết chương cacbon silic (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 5.210

Tóm tắt bài giảng:

Ôn tập lý thuyết trọng tâm về silic và hợp chất của silic.

Chưa có thông báo nào