PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Khái niệm chung
 • Tính chất hoá học
  • Tính chất của nhân thơm
  • Tính chất của phần nhánh
  • Ví dụ 1-3
 • Điều chế - Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. HIDROCACBON

Bài 4. Lý thuyết và bài tập về các hiđrocacbon thơm

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 7.555


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về hidrocacbon thơm.
  • Hướng dẫn làm các bài tập liên quan đến hidrocacbon thơm.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến hidrocacbon thơm..

Lưu ý: Trong video bài giảng thầy có nhắc đến bài giảng "phương pháp đếm nhanh đồng phân" nhưng là do thầy nhớ nhầm, vì bài "phương pháp đếm nhanh đồng phân" thầy Ngọc dạy trong khóa "Nền tảng hóa học" của thầy.

  Chưa có thông báo nào