PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Màng sinh chất
  • Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 4: Màng sinh chất và vận chuyển các chất qua màng sinh chất (Bài giảng tham khảo)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 26

Chưa có thông báo nào