PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3:
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Dạng 4 - Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 04: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 11: Phân dạng TÍCH PHÂN HÀM ẨN và CÁCH GIẢI (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 41.577

Chưa có thông báo nào