PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Bài 08: Chí Phèo (Phần 1)

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung


Là người đến sau trên văn đàn nhưng với Chí Phèo, Nam Cao đã đánh dấu tên mình trở thành một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất. Viết về một đề tài cũ, nhưng cách thể hiện của Nam Cao lại hoàn toàn mới mẻ, mang đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về số phận của người nông dân trước Cách Mạng tháng Tám.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Chí vốn là người nông dân lương thiện
  • CHí từ người nông dân lương thiện thành lưu manh hóa
X