PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Bài 09: Chí Phèo (Phần 2)

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung


Ở tiết trước, chúng ta đã đi tìm hiểu về bi kịch lưu manh hoá của Chí Phèo, trong buổi học ngày hôm nay, cô Trịnh Thu Tuyết sẽ hướng dẫn các em đi tìm hiểu bi kịch thứ hai của Chí, đó là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người để từ đó thấy được giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người
  • Bi kịch khi gặp thị Nở
X