Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Gợi ý một số nội dung kiểm tra
  • Hướng dẫn một số đề
    • Mùa xuân nho nhỏ
    • Con cò
    • Viếng lăng Bác
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 26

Bài 2: Kiểm tra về thơ

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 38

Chưa có thông báo nào