Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • 1. Tình huống truyện
  • 2. Nhân vật Nhĩ
  • a. Cảm nhận của Nhĩ trước thiên nhiên
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 27

Bài 1: Bến quê (Phần 1) - Tham khảo

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 167

Chưa có thông báo nào