Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS
    • Phần 1
    • Phần 2
  • Phần tập làm văn trong chương trình Ngữ văn THCS
  • Các kiểu văn bản trọng tâm
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 32

Bài 3: Tổng kết phần Tập làm văn

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 48

Chưa có thông báo nào