Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • What to remember
  • Pronunciation + Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: What are you reading?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 681

Chưa có thông báo nào