Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Sing a song
  • What to remember
  • VD
  • Vocabulary
  • Exercise 1,2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: What’s the matter with you?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 760

Chưa có thông báo nào