Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
  • Part 1
  • Part 2
 • 2. Sentence patterns
  • Part 1
  • Part 2
  • Practice
 • 3. Exercises
  • Activity 1,2,3
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 13. WOULD YOU LIKE SOME MILK?

Unit 13. Lesson 1

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 1.438

Học sinh lưu ý: File Audio của Activity 5. Let's sing được đính kèm bài giảng.

Chưa có thông báo nào