Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
 • 2. Sentence patterns
 • 3. Exercises
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 14. WHAT DOES HE LOOK LIKE?

Unit 14. Lesson 1

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.154

Chưa có thông báo nào