Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 2: MĂNG NON

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai là gì?

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!

Bài học trước, cô giáo đã cùng chúng mình học bài Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà. Trong bài học này, cô Kiều ANh sẽ hướng dẫn chúng mình học bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì? Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng của cô giáo và ghi chép bài đầy đủ nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập bài cũ
  • Bài 1: Tìm các từ
  • Bài 2: Tìm các bộ phận của câu
  • Bài 3: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm
X