Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới
  • Giới thiệu chung
    • Tác giả và bố cục
    • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: MÁI ẤM

Tập đọc: Chiếc áo len

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 951

Chưa có thông báo nào