Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
 • Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới
 • Giới thiệu chung
  • Tác giả và bố cục
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
 • Tìm hiểu nội dung
  • Phần 1 - 2
  • Phần 3 - 4
 • Ý nghĩa bài học
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 3: MÁI ẤM

Tập đọc: Chiếc áo len

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 390

Chưa có thông báo nào