Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Bài 1: Tập chép: Chị em
  • Bài 2: Điền vào chỗ trống
  • Bài 3: Tìm các từ
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: MÁI ẤM

Chính tả: Tập chép: Chị em. Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 799

Chưa có thông báo nào