Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học. Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 339

Chưa có thông báo nào