Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 6: TỚI TRƯỜNG

Chính tả: Nghe - viết: Nhớ lại buổi đầu đi học. Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

X