Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Tìm hiểu nội dung
  • Ý nghĩa bài học
X