Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 8: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Nghe - viết: Các em nhỏ và cụ già. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 429

Chưa có thông báo nào