Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 13: BẮC - TRUNG - NAM

Tập đọc: Cửa Tùng

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài Tập đọc trước, cô giáo đã đưa các con tới một địa danh nổi tiếng là sông Vàm Cỏ Đông. Bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ đưa các con tới một bãi biển tuyệt đẹp, đó là bãi biển Cửa Tùng. Vậy chúng ta hãy đi vào bài Tập đọc: Cửa Tùng, các con hãy cảm nhận xem, đất nước mình đẹp như thế nào nhé.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X