Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 17: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc (tiếp theo)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 216


Các con thân mến!
Bài học hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả tốt.

Chưa có thông báo nào