Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 19: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chính tả: Nghe - viết: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc (tiếp theo)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 603


Chào các con!
Bài giảng này, cô gióao sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào