Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chính tả: Nghe - viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh. Phân biết s/x, uôt/uôc

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 492


Các con thân mến!
Bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Trên đường mòn Hồ Chí Min. Phân biết s/x, uôt/uôc. Các con chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào