Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 20: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chính tả: Nghe - viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh. Phân biết s/x, uôt/uôc

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Trên đường mòn Hồ Chí Min. Phân biết s/x, uôt/uôc. Các con chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X