Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 24: NGHỆ THUẬT

Tập đọc: Đối đáp với vua (Tiếp theo)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 782


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Đối đáp với vua. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học tập đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào