Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 24: NGHỆ THUẬT

Tập đọc: Tiếng đàn

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Tiếng đàn. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X