Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 24: NGHỆ THUẬT

Tập đọc: Tiếng đàn

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 281

Các con thân mến!
Bài học này cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Tiếng đàn. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào