Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 26: LỄ HỘI

Chính tả: Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 278

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe - viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng, ghi bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào