Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 28: THỂ THAO

Tập đọc: Cùng vui chơi

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Cùng vui chơi. Các con hãy chú ý lắng nghe và theo dõi bài giảng của cô giáo nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
  • Tổng kết
X