Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ

CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 04. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Câu 1
    • Câu 2
    • Câu 3
    • Câu 4
X